در حال دریافت اطلاعات...

صادرات با ایگرد

Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)

امتیاز 125
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
امتیاز 125

برند:

nuzest

سایز:

وزن: 649 گرم

قیمت دلاری: 44.95$

قیمت نهایی: 2,919,700 تومان

استفاده از بیمه پرایم

مبلغ بیمه این محصول 162,195 تومان است.

استفاده از حمل عادی، 35 تا 55 روز کاری

استفاده از حمل اکسپرس، 20 تا 30 روز کاری!

با پرداخت 514,274 تومان.جدید

به ازای خرید این محصول 29 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

1

1

تفکیک هزینه ها

قیمت/مبلغ ارزی:

1,388,400 تومان

هزینه حمل و گمرک:

!

1,170,100 تومان

!

کارمزد ایگرد:

361,200 تومان

  • PREMIUM PLANT PROTEIN POWDER: Clean Lean Protein is not just any protein; it comes from the highest quality European Golden peas grown in France.

  • SMOOTH & DELICIOUS: Not chalky, gritty, or pea-y. Our protein is smooth, mild, and delicious. Plus, it contains no added sugar, stevia, or artificial sweeteners. *Not a low-calorie food

  • HIGH PROTEIN: With 18-21 grams of protein per 25-gram serving, less than 2 grams of carbs, and only 90 calories, our protein is one of the leanest and most potent plant-based proteins on the market. Contains 9 Amino Acids

  • MADE FOR YOU: No matter if you are vegan, vegetarian, or follow a gluten-free, or ketogenic diet, or omnivorous diet, our plant-based protein is easy to digest and gentle on your tummy.

  • IT'S CLEAN: Vegan and free of dairy, soy, gluten, GMOs, gums, lectins, fillers, artificial colors, and artificial ingredients. Nuzest is so certain you'll love this product that it gives a 14 day warranty from the date of delivery. Our warranty is subject to conditions and applies only to verified purchases from seller "Nuzest USA."

Is Discontinued By ManufacturerNo
ابعاد محصول5 x 5 x 7 inches; 1.1 Pounds
Item model numberCLPSTRAW5
Date First AvailableJune 2, 2015
تولید‌کنندهNuzest
ASINB00JVK6DL0
برندNuzest
FlavorWild Strawberry
Diet TypePaleo, Gluten Free, Vegan
وزن محصول17.6 Ounces
Age Range (Description)Adult
رتبه پرفروش‌ترین‌هاSee Top 100 in Health & Household

نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.

  • با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

  • صفحه کلید خود را در حالت زبان فارسی قرار دهید.
  • در نظرات خود، تجربه، نحوه استفاده از کالا و سایر نکاتی که به نظرتان برای مشتریان ایگرد مفید به نظر می رسد را اعلام کنید.
  • از ارائه‌ی اطلاعات شخصی (مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی) پرهیز کنید.
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
nuzest
648.6370176گرم
B00JVK6DL0
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
Wild Strawberry Clean Lean Protein by Nuzest - Premium Vegan Protein Powder, Plant Protein Powder, European Golden Pea Protein, Dairy Free, Gluten Free, GMO Free, 20 Servings, 1.1 lb Wild Strawberry 1.1 Pound (Pack of 1)
2919700
2919700
0%
available
Health, Household & Baby CareHealth & HouseholdDiet & Sports NutritionSports NutritionProteinWhey
PREMIUM PLANT PROTEIN POWDER: Clean Lean Protein is not just any protein; it comes from the highest quality European Golden peas grown in France.,SMOOTH & DELICIOUS: Not chalky, gritty, or pea-y. Our protein is smooth, mild, and delicious. Plus, it contains no added sugar, stevia, or artificial sweeteners. *Not a low-calorie food,HIGH PROTEIN: With 18-21 grams of protein per 25-gram serving, less than 2 grams of carbs, and only 90 calories, our protein is one of the leanest and most potent plant-based proteins on the market. Contains 9 Amino Acids,MADE FOR YOU: No matter if you are vegan, vegetarian, or follow a gluten-free, or ketogenic diet, or omnivorous diet, our plant-based protein is easy to digest and gentle on your tummy.,IT'S CLEAN: Vegan and free of dairy, soy, gluten, GMOs, gums, lectins, fillers, artificial colors, and artificial ingredients. Nuzest is so certain you'll love this product that it gives a 14 day warranty from the date of delivery. Our warranty is subject to conditions and applies only to verified purchases from seller "Nuzest USA."