Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

راهنمای خرید از سایت ایبی

۱. برای خرید از سایت ایبی در مرورگر خود www.ebay.com را بنویسید.

2. محصول مورد نظر خود را در قسمت جستجوی سایت ایبی تایپ کنید.

3. بر روی محصول خود کلیک کنید و مشخصات مربوط به آن را با دقت بخوانید.

۴. لینک صفحه محصول خود را کپی کنید و در صفحه اصلی ایگرد قرار دهید و دکمه جستجو را بزنید.

۱. برای خرید از سایت ایبی در مرورگر خود www.ebay.com را بنویسید.

2. محصول مورد نظر خود را در قسمت جستجوی سایت ایبی تایپ کنید.

3. محصول مورد نظر خود را لمس کنید و مشخصات مربوط به آن را با دقت بخوانید.

8. لینک صفحه محصول خود را کپی کنید.

9. لینک صفحه محصول خود را کپی کنید.