خرید اقساطی

با توجه به درخواست شما همراهان عزیز ایگرد، امکان خرید قسطی با همکاری لندو فراهم شد.

پس از انتخاب محصول خود در سایت ایگرد، وارد سایت لندو شده و در صفحه ایگرد در این وبسایت کارت هدیه مورد نظر خود را انتخاب می کنید.

پس از انجام فرآیند اعتبار سنجی و دریافت کارت اعتباری از لندو، وارد سایت ایگرد شوید و خرید خود را انجام دهید

مراحل خرید اقساطی

انتخاب مبلغ کارت اعتباری ایگرد در لندو

اعتبار سنجی مدارک خریدار در لندو

دریافت کارت اعتباری خرید از ایگرد

خرید کالا از ایگرد