در حال دریافت اطلاعات...

صادرات با ایگرد

زمان باقی مانده تا اتمام مسابقه این دوره

لطفا محصولاتی را که علاقه مند به خرید آن ها با تخفیف NaN درصد روی هزینه ی حمل هستید را انتخاب کنید.

مسابقه ایگرد

.با هر خرید از ایگرد ، ۱ درصد مبلغ پرداخت شده در قالب امتیاز به حساب شما بر می‌گردد امتیازهای خود را می‌توانید در خرید سایت آمازون، ایبی ، علی اکسپرس و همچنین . دعوت از دوستانتان به صورت خودکار، تخفیف بگیرید

قوانین مسابقه

باشگاه مشتریان علی بابا از ۴ سطح تشکیل شده است. کاربران جدید در سطح آبی قرار می‌گیرند و با کسب امتیاز به مرور می‌توانند به سطح‌هـــــای بالاتر وارد شوند و از خدمات بیشتری برخوردار شوند. برای ورود به هر سطح، حداقل امتیاز مشخصی باید کسب شود. در جدول زیر سطح‌های مختلف باشگاه مشتریـــان علی بابا به همراه خدماتی که برای آن گروه از مشتریان قابل استفاده است مشخص شده است. تغییر از یک سطح به سطح دیگر به صورت خودکار انجام می‌شود و بعد از کسب امتیاز لازم و محاسبه امتیاز، از طریق ایمیل و پیامک ورود به سطح جدید به اطلاع مشتریان می‌رسد. هر مشتری پس از ورود به سطح بالاتر به مدت ۶ ماه در آن سطح باقی می‌ماند. پس از ۶ ماه دوباره امتیازهای کاربر برای باقی ماندن در سطح فعلی و یا بازگشت به سطوح پایینتر بررسی می‌شود.

باشگاه مشتریان علی بابا از ۴ سطح تشکیل شده است. کاربران جدید در سطح آبی قرار می‌گیرند و با کسب امتیاز به مرور می‌توانند به سطح‌هـــــای بالاتر وارد شوند و از خدمات بیشتری برخوردار شوند. برای ورود به هر سطح، حداقل امتیاز مشخصی باید کسب شود. در جدول زیر سطح‌های مختلف باشگاه مشتریـــان علی بابا به همراه خدماتی که برای آن گروه از مشتریان قابل استفاده است مشخص شده است. تغییر از یک سطح به سطح دیگر به صورت خودکار انجام می‌شود و بعد از کسب امتیاز لازم و محاسبه امتیاز، از طریق ایمیل و پیامک ورود به سطح جدید به اطلاع مشتریان می‌رسد. هر مشتری پس از ورود به سطح بالاتر به مدت ۶ ماه در آن سطح باقی می‌ماند. پس از ۶ ماه دوباره امتیازهای کاربر برای باقی ماندن در سطح فعلی و یا بازگشت به سطوح پایینتر بررسی می‌شود.