دوربین فوق العاده فشرده سنسور سونی RX0 II 1 "(با نوع 1.0)
Sony
412.77کیلوگرم
B07Q2DNL98
Sony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact CameraSony RX0 II 1” (1.0-type) Sensor Ultra-Compact Camera
19124100
0%
available
torobemallsPoint & Shoot Digital CamerasDigital CamerasCamera & PhotoElectronics